Vacatures

In 2019 zijn er meerdere bestuursleden klaar met de opleiding en komen er dus diverse plekken vrij binnen het bestuur. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste aios die zich in wil zetten voor onze vereniging.

SOON is op zoek naar een aios die per december 2018 wil bijdragen aan de evaluatie en verbetering van het landelijke curriculum door deel te nemen aan de bijbehorende curriculumcommissie.

SOON is op zoek naar aios die willen bijdragen aan de evaluatie en verbetering van een tweetal door SOON opgezette landelijke programma's door deel te nemen aan de bijbehorende programmacommissies:

  • Ambulante GGZ
  • Landelijke keuzedagen, verdieping somatiek (3 dagen)

De kascommissie zoekt een nieuw lid dat kritisch kan kijken naar de jaarrekening van de penningmeester. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.