Overzicht vacatures - Vason

Vacatures

SOON is op zoek naar aios die willen bijdragen aan de evaluatie en verbetering van een tweetal door SOON opgezette landelijke programma's door deel te nemen aan de bijbehorende programmacommissies:

  • Ambulante GGZ
  • Landelijke keuzedagen, verdieping somatiek (3 dagen)

Leden voor Werkgroep Zorg 2025 gezocht!

Werkgroep Zorg 2025 vertegenwoordigt jonge zorgverleners en probeert met deze dynamische groep de zorg van de toekomst te verbeteren. Hierin zijn behalve leden van VASON ook huisartsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en sociaal geneeskundigen in opleiding vertegenwoordigd. Zij ondernemen een verscheidenheid aan activiteiten: van overleg met het ministerie tot het begeleiden van start ups, op allerlei fronten proberen ze invloed uit te oefenen!

De commissie Politiek en Maatschappij (P&M) zoekt een lid uit Leiden! De commissie houdt zich bezig met maatschappelijke en ethische vraagstukken en probeert aios hierin een stem te geven. Hierbij kun je denken aan een debatlunch op de faculteit, een debat op de landelijke aiosdag of een debat tijdens het Verensocongres.

De kascommissie zoekt een nieuw lid dat kritisch kan kijken naar de jaarrekening van de penningmeester. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe leden! De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren van leuke, gezellige, sportieve of leerzame activiteiten om aios bij elkaar te brengen. Zo zijn er het afgelopen jaar nieuwjaarsborrels, een aios-diner en een stedentrip naar Berlijn georganiseerd. Ook voor aankomend jaar liggen er weer veel leuke ideeën op de plank.