Curriculumcommissie SOON

SOON is op zoek naar een aios die per december 2018 wil bijdragen aan de evaluatie en verbetering van het landelijke curriculum door deel te nemen aan de bijbehorende curriculumcommissie.

De curriculumcommissie bewaakt de kwaliteit van de inhoud van het landelijk cursorisch onderwijs en de samenhang en afstemming tussen landelijk en cursorisch onderwijs. Zij heeft de volgende taken:

 

  • adviseren aan SOON-bestuur over eventuele aanpassing van beleidskaders, inhoud en uitvoering van landelijk en lokaal cursorisch onderwijs op basis van adviezen van de programmacommissies;
  • tenminste jaarlijks rapporteren over de voortgang aan het SOON-bestuur op basis van de informatie van de programmacommissies, eventuele evaluaties van het landelijke cursorisch onderwijs of relevante externe ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinhoud en/of onderwijsmethoden;
  • tenminste jaarlijks evalueren van de samenhang tussen de vastgestelde onderwijsprogramma’s voor het landelijke en lokale modulair onderwijs en evalueren van de afstemming met de basisfase;
  • jaarlijkse actualiseren van de landelijke kennisbronnenlijst en indien nodig vaker;
  • zorgdragen voor een goede informatievoorziening aan het eigen instituut.

 

In 2018 monitort de curriculumcommissie het verloop van de basisfase, het landelijk cursorisch onderwijs, incl. Startclass. Daarnaast evalueert zij het Toetsplan en het Leerwerkplan.

 

De landelijke curriculumcommissie komt circa vier keer per jaar bijeen. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer vier uur per bijeenkomst. Aios die deelnemen aan de commissie krijgen hun reiskosten vergoed en krijgen hun beoordeling maatschappelijk handelen afgetekend.

 

Bij interesse kan contact worden opgenomen via bestuur@vason.nl