Programmacommissies SOON

De programmacommissies geven - op basis van haar expertise m.b.t. het onderwerp – inhoudelijk sturing aan het onderwijsprogramma van de eigen module/keuzedagen. Zij hebben de volgende taken:

  • bijdragen aan de inhoudelijke organisatie van de landelijke studiedagen van de module/keuzedagen;
  • inbrengen relevante ontwikkelingen over onderwijsinhoud en –methoden die eventuele aanpassing van inhoud/vorm noodzakelijk maken;
  • volgen samenhang met lokaal onderwijs over het onderwerp van de module;
  • vaststellen of aanpassing van het onderwijsprogramma noodzakelijk is o.b.v. evaluaties
  • adviseren over voortgang of bijstelling van het onderwijsprogramma aan de landelijke curriculumcommissie.

Tijdsinvestering: ongeveer viermaal per jaar een vergadering, circa 3 uur per bijeenkomst, inclusief voorbereiding. Daarnaast is het gewenst om bij (een deel) van de onderwijsdagen van de module aanwezig te zijn.

Pluspunten: aios die deelnemen aan de commissies krijgen een reiskostenvergoeding en krijgen hun beoordeling maatschappelijk handelen afgetekend. 

Bij interesse kan contact worden opgenomen via bestuur@vason.nl