Vacature ledenraad LAD

De LAD is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft intussen ruim 30.000 leden. Om te zorgen dat we de dingen (blijven) doen die in de ogen van al die leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie. De ledenraad is binnen de vereniging het hoogste orgaan en zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het beleid van de LAD.

De ledenraad bestaat uit 18 kiesgroepen, zodat alle verschillende ledengroepen goed zijn vertegenwoordigd. Voor de kiesgroep ‘Artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en artsen in opleiding tot AVG’ heeft de LAD een vacature, en zoeken zij een enthousiaste aios die die zetel zou willen invullen. Interesse? Mail dan naar bestuur@vason.nl, o.v.v. Vacature ledenraad LAD.