Interne werkgroepen/commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren van leuke, gezellige of leerzame activiteiten.

Eén van de doelen is om hiermee de aios vaker bij elkaar te brengen en op deze wijze het netwerk van aios (en op de lange termijn van de specialisten oudergeneeskunde) te versterken. De commissie is in 2016 opgericht en organiseert jaarlijks meerdere activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn: borrels, sportieve activiteiten, aios-diners en tijdens ons lustrum de stedentrip naar Berlijn. Voor 2019 staat de organisatie van een wintersporttrip op de planning. De commissie streeft naar een bezetting van 6 aios. Bij voorkeur is er een afvaardiging van 2 aios per opleidingsinstituut zodat er naast landelijke ook regionale activiteiten georganiseerd worden.

 

Buitenlandse congrescommissie

De buitenlandse congrescommissie organiseert jaarlijks de reis naar het EUGMS (Congress of the European Union Geriatric Medicine Society). De belangrijkste taken van de commissie bestaan uit: het organiseren van de logistieke voorwaarden zoals de reis en het verblijf en het selecteren van de

deelnemers op basis van de ingestuurde aanmeldingen. De commissie bestaat uit 4 aios, waarbij indien mogelijk ook één of twee aioto’s aan de commissie deelnemen. De afgelopen jaren bleek de reis naar het EUGMS een groot succes!

 

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft als taak om jaarlijks de financiën van de vereniging te controleren. De goedkeuring van de kascontrolecommissie is nodig voordat de jaarrekening voorgelegd kan worden aan de ALV. De commissie bestaat uit 2 aios, die bij voorkeur enige ervaring hebben met financiën (zoals bijvoorbeeld een voormalig penningmeesterschap). De commissieleden kunnen er voor kiezen deze functie één of meerdere jaren uit te voeren.

 

Commissie politiek en maatschappij

Het vak Ouderengeneeskunde is binnen de huidige politiek al enkele tijd een “hot topic”. Al langer merken we dat onder aios de behoefte leeft om betrokken te worden bij ontwikkelingen van het vak Ouderengeneeskunde binnen de maatschappij. Maar: hoe doe je dat? Om elkaar hier handvatten aan te kunnen geven, is in het voorjaar van 2017 de commissie Politiek en Maatschappij opgericht. De commissie bestaat uit 6 - 7 leden en is volop in ontwikkeling. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten als een debat, discussielunches en ze promoten het vak Ouderengeneeskunde met als doel om een enthousiaste en interessante vakgroep in de toekomst te creëren.

 

Werkgroep landelijke aiosdag

Ter ere van ons lustrumjaar werd er in 2017 vanuit VASON een landelijke aiosdag georganiseerd. De werkgroep landelijke aiosdag gaf invulling aan deze dag.
Zij zorgden voor motiverende sprekers over interessante onderwerpen en voldoende gelegenheid om aios te verbinden, onder het genot van een hapje en een drankje. De aanwezige aios waren zo enthousiast dat er meerdere geluiden klonken om deze dag te herhalen. Maar daar hebben we jullie hulp voor nodig! De commissie streeft naar een bezetting van 5 aios, waarvan 1 bestuurslid van VASON.

 

Landelijke onderwijscommissie

De landelijke onderwijscommissie is opgericht met als doel het onderwijs binnen alle opleidingsinstituten naar een hoger niveau te tillen, te leren van elkaar en ideeën uit te wisselen. De stem van de aios wordt zo beter vertegenwoordigd.
De commissie bestaat uit twee leden van Gerion, twee van VOSON en twee van het LUMC. Daarnaast is één bestuurslid van VASON betrokken bij deze commissie. De meeste commissieleden maken tevens deel uit van de jaarvertegenwoordiging op hun eigen opleidingsinstituut. Hierdoor is terugkoppeling mogelijk van de aios naar de opleidingsinstuten.