Beleidsstukken

Statuten

De statuten zijn gereviseerd in 2010. Hierin staat onder andere dat VASON zich inzet voor het behartigen van belangen van AIOS Ouderengeneeskunde en het bevorderen van contacten tussen AIOS.

Daarnaast staat hierin vastgelegd hoe bestuursleden worden benoemd, hoe en wanneer besluitvorming in de ALV plaatsvindt en wanneer AIOS lid af worden.

Klik hier voor: de Statuten

 

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 bevat alle relevante activiteiten uit dat jaar en een korte toelichting op de plannen voor 2017.

Het jaarverslag is hier in te zien.

 

 

Voor notulen van commissie vergaderingen of speerpunten ga naar het inloggedeelte.