Bestuur

We zijn voor vragen, input en tips altijd bereikbaar.

Dus: spreek ons aan, of mail naar bestuur@vason.nl.

 

Om de missie van VASON te vervullen is door de algemene ledenvergadering (ALV) een bestuur aangesteld. Het bestuur bestaat (idealiter) uit 6 personen, met vertegenwoordiging uit alle opleidingsinstituten. Op dit moment is het bestuur in de volgende samenstelling voltallig van kracht: 

 

Voorzitter - Liselotte de Haan

Liselotte de HaanIn maart 2016 ben ik begonnen met de opleiding en heb al snel aan VASON aangegeven dat ik als aios meer wilde doen voor het vak en de opleiding. Daarom ben ik eerst lid geworden van het Capaciteitsorgaan, daar adviseren we over de opleidingscapaciteit. Dit smaakte naar meer. Toen er een vacature in het bestuur vrij kwam heb ik daar dan ook gelijk op gereageerd. Zodoende ben ik na een inwerkperiode per december 2016 de voorzitter van VASON.

In het verpleeghuis en op de opleiding had ik snel vragen over waarom dingen gaan zoals ze gaan en zag ik ruimte voor verbetering. Door met diverse organisaties zoals SOON en de SBOH om tafel te gaan is de mogelijkheid er om mijn stem te laten horen en echt iets te veranderen. Ik hoop hiermee mijn steentje te kunnen bijdragen aan de opleiding en het vak als specialist ouderengeneeskunde in de toekomst.

Naast mijn rol als voorzitter heb ik als aandachtsgebied onderwijs. Hier hoop ik een brug te kunnen zijn tussen aios en de opleidingsinstituten, SBOH en SOON. Ik hoop met hulp van de input van andere aios de opleiding positief te beïnvloeden.

 

Aandachtsgebieden: onderwijs
Voorzitter@vason.nl

 

Secretaris - Mariëlle Winters

MW

Mijn naam is Mariëlle Winters. Ik woon in Rhenen en ben in september 2016 begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij GERION. Toen ik net klaar was met de Geneeskundeopleiding aan het RadboudUMC wilde ik graag huisarts worden. Tijdens mijn werk als anios psychiatrie kwam ik er echter achter dat ik meer verdieping behoefde en dat de doelgroep ouderen mij ontzettend boeide. Ik hakte de knoop door en solliciteerde voor de opleiding tot SO. Geen moment heb ik spijt gehad van deze keuze! De combinatie van medisch specialistische zorg en de leidende rol in het multidisciplinaire team maakt dat dit vakgebied mij alles kan bieden waar ik naar op zoek ben. 

Tijdens de opleiding heb ik meer en meer de behoefte gekregen om ons vak beter op de kaart te zetten. Met name medisch specialisten hebben vaak een onvolledig of zelfs verkeerd beeld van het werk en de meerwaarde van de Specialist Ouderengeneeskunde. Ik zag een rol binnen VASON als een mooie kans om me hiervoor in te zetten.   

Als secretaris van het VASON bestuur hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van onze opleiding en het bekend maken van het vak van de Specialist ouderengeneeskunde. 

Mochten er vragen, suggesties of opmerkingen zijn, twijfel dan niet om contact met me op te nemen! 

 

Aandachtsgebieden: politiek en maatschappij, onderwijs

bestuur@vason.nl 

 

Penningmeester - Bianca de Jong - Schmit

Bianca

In september 2017 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Leiden. Voor die tijd ben ik ruim 4 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis, zoekende naar welk specialisme nu het beste bij mij paste. Na de afdelingen chirurgie, intensive care en spoedeisende hulp te zijn afgelopen, kwam ik tot de bezinning dat het ziekenhuisleven niet aan mij was besteed. Nu ik ben gestart met deze opleiding heb ik eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit. De volledige aandacht kunnen geven aan een van de kwetsbaarste populatie binnen de geneeskunde in de breedste zin van het woord. Naast de medische verantwoordelijkheid, ook de regie voeren over de andere betrokken behandelaren om zo de maximale kwaliteit van leven na te streven voor die ene bewoner. Zo ontzettend dankbaar!

Het is een specialisme wat nog volop in ontwikkeling is en waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. En als je iets wilt veranderen, moet je altijd beginnen bij jezelf. Mede daarom mijn keuze om in het bestuur van VASON te stappen. Als bestuurslid hoop ik bij diverse spelers van ons vakgebied de stem van de aios te kunnen vertegenwoordigen en zo iets te kunnen betekenen voor de aios na mij. Tevens blijf ik zo ook goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg, helemaal in deze rumoerige tijd. Ten slotte zal ik mij als penningmeester ook buigen over de financiën van VASON. Een hele mooie uitdaging dus!

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, politiek en maatschappij

penningmeester@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Vivianne Reijn

Vivianne Reijn

Mijn naam is Vivianne Reijn en ik woon in de buurt van Zwolle. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als arts-assistent en ontdekt dat mijn voorkeur duidelijk ligt bij het werken met ouderen. Sinds september 2016 ben ik dan ook begonnen met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Groningen (een departement van GERION). Vanaf het begin was ik in VASON geïnteresseerd. Om gedegen te beginnen aan de opleiding heb ik er voor gekozen om eerst te wennen aan het in opleiding zijn, maar ben ik wel lid geworden van de JVT in Groningen. Op deze manier wilde ik meer betrokken zijn bij het onderwijs en mede bij aios in Groningen. Echter, wat mij opviel is dat Groningen soms ver ligt van de rest van het land. Daarom heb ik er in het voorjaar van 2017 voor gekozen om, met goed resultaat, te solliciteren naar de functie van algemeen bestuurslid van VASON. Hierdoor wil ik alle aios een duidelijke stem te geven, in Groningen én in de rest van het land. Maar ook zie ik mijn betrokkenheid bij belangenbehartiging en onderwijs graag vergroot, wat ik goed kan realiseren binnen de pijlers waarbij ik betrokken ben: pijler 1 (belangenbehartiging) en 2 (onderwijs en wetenschap). Mocht je nog vragen of suggesties hebben: schroom dan niet om contact met me op te nemen. 

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, onderwijs

v.reijn@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Sabine Bezstarosti

Sabine

Mijn naam is Sabine Bezstarosti en ik woon in Leiden. In september 2017 ben ik gestart met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij het LUMC in Leiden. Voordat ik ben gestart met de opleiding heb ik 1,5 jaar werkervaring opgedaan in hetzelfde verpleeghuis als waar ik nu mijn eerste jaar van de opleiding volg. Het was mijn doel om huisarts te worden, maar na een aantal maanden in het werkveld van de ouderen, was ik verkocht en ben ik gaan solliciteren voor de SO-opleiding.

Tijdens de eerste opleidingsdag sprak Liselotte de Haan over VASON en werd mijn interesse direct gewekt.
Tijdens mijn studie hield ik mij naast het volgen van college’s al graag bezig met andere organisatorische taken en heb ik een aantal commissie gedaan binnen mijn studievereniging. Ook ben ik 1 jaar gestopt met mijn studie om mij fulltime in te zetten binnen het bestuur van de Medische Faculteit van Leiden.
Betrokken zijn, kennis opdoen, samenwerken en meedenken over nieuwe ontwikkelingen trekken mij enorm en ik vind het belangrijk dat er aios betrokken zijn bij hun eigen opleiding- en onderwijsprogramma. De Ouderengeneeskunde is een complex en veelzijdig vak, waarin ook vele maatschappelijke en politieke veranderingen de revue passeren.
VASON is een mooi orgaan, waarin wij samen met jullie de stem van aios willen optimaliseren!

Ik zie uit naar een mooie samenwerking. Mochten jullie vragen, tips of tricks hebben, let me know!

 

Aandachtsgebieden: competentieontwikkeling en profilering, bevorderen aios contacten 

s.bezstarosti@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Eva Smeenk

Foto volgt

Mijn naam is Eva Smeenk. Ik woon in Utrecht en ben derdejaars aios bij GERION. Per 1 maart ben ik begonnen in het bestuur van VASON. De afgelopen jaren ben ik actief geweest in de Buitenlandse Congrescommissie en Regionale Onderwijscommissie (ROcie) van Amsterdam. Ik vind het versterken van het groepsgevoel onder aios en goede vertegenwoordiging bij ontwikkelen van het onderwijs belangrijke zaken. Ook wil ik de specialist ouderengeneeskunde echt op de kaart zetten. Ik kijk er naar uit om mij, als algemeen bestuurslid, in te zetten voor een prettige en waardevolle opleidingstijd voor elke aios.

 

Aandachtsgebieden: bevorderen aios contacten, competentieontwikkeling en profilering

e.smeenk@vason.nl